Dalīto atkritumu savākšana

SIA HERLIG izvieto dalīto atkritumu konteinerus, kas ir paredzēti dažāda veida iepakojuma atkritumu savākšanai – kartons, papīrs, plēve, polietilēna maisiņi, PET pudeles, plastmasas kanniņas. Lai nodrošinātu maksimālu konteinera piepildījumu ir vēlams iepakojumu salocīt un sablīvēt, par piemēru – kartona kasti atdarīt abos iepakojuma galos un saspiest kompaktā loksnē. Augstāk uzskaitītajiem iepakojuma veidiem tiek izmantots viens, īpaši šim nolūkam paredzēts atkritumu konteiners. Konteiners ir atbilstoši marķēts.
UZMANĪBU! Dalīto atkritumu konteinerā ir aizliegts izmest sadzīves atkritumus, bīstamos medicīniskos atkritumus, pelnus un citus neatbilstošus atkritumu veidus.

Uzņēmēj, ja arī Tu vēlies samazināt izmaksas par sadzīves atkritumu utilizāciju un radīt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzņēmumā, sazinies ar mums - palīdzēsim Tev rast labāko risinājumu apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai, nošķirojot otrreizējai pārstrādei paredzētos atkritumus.

Lai iegūtu vairāk informācijas vai pieteiktos dalīto atkritumu savākšanai sazinieties ar mums!