SIA "Herlig" sniedz dažādas konsultācijas ražošanas optimizācijai un efektivizācijai:

  • Administratīvais atbalsts
  • Kapacitātes paaugstināšana
  • Uzņēmuma efektivizācija
  • Ražošanas optimizācija
  • Labāko tehnisko risinājumu izvēle atkritumu apstrādes un pārstrādes procesiem
  • Atbalsts projektu izstrādē

SIA "Herlig", reģ.nr. 43603070560., mob.tel.: 20266273, e-pasts: office@herlig.eu 
                                                  

 .